Human in Universe

Dr Grzegorz Hoppe

Tylko formy życia potrzebują koncepcję czasu. Tylko formy życia samoświadomego potrafią za pomocą zmysłów i świadomości postrzegać procesy entropii.

Grzegorz Hoppe 


Nowa Teoria Liczb w zakładce Matematyka

Simple Theory of Mass:

Every form of Energy in the Universe has its direction of movement in Space (kinetic energy).
Each Energy in the form of matter also has its positive or negative charge.
Matter having a positive charge has its positive potential energy, which is its total magnitude of its positive charge, equal to the mass of this matter.
Matter having a negative charge has imaginary potential energy, i.e. it has an imaginary mass. Proton has equivalent energy of 1833 positrons and 1832 electrons, Neutron has equivalent energy of 1833 positrons and 1833 electrons.