Dr Grzegorz Hoppe

Kiedy poznamy absolutnie wszystko, stracimy sens naszego istnienia. Kiedy poznajemy część wszystkiego, możemy stać się bardziej szczęśliwi.

Grzegorz Hoppe 


Nowa Teoria Liczb

Liczby Pierwsze, Hipoteza Goldbacha oraz Hipoteza Riemanna bez tajemnic

∀p>3 ∈ P :  p (mod 6) = {1,5};  p (mod 12) = {1, 5,7,11}    

ONLY LIFE FORMS NEED THE CONCEPT OF TIME.
ONLY FORMS OF CONSCIOUS LIFE CAN PERCEIVE SENSORY TIME
IN THE FORM OF ENTROPY OR MOVING PROCESSES.