Human in Universe

Dr Grzegorz Hoppe

Sam o sobie

Witam serdecznie wszystkich, którzy są otwarci na wiedzę i potrafią zapomnieć na chwilę, że to czego się dotychczas nauczyli nie musi być prawdą. Na mojej stronie przedstawiam moje własne teorie, moje książki oraz trochę informacji o sobie.
Przede wszystkim chciałbym jednak powiedzieć, że wszystkie moje teorie opierają się tylko i wyłącznie na naukach formalnych, czyli logice i matematyce oraz tych prawach fizyki, co do których ja osobiście nie mam żadnych wątpliwości, że są prawdziwe.
Osobiście jestem absolutnym racjonalistą i staram się zawsze, w swoich badaniach naukowych, kierować się zasadą, że rozwiązanie prostsze jest bardziej prawdopodobne od skomplikowanego, czyli że wszechświat jest tylko na tyle skomplikowany, na ile jest to niezbędne, aby mógł wyglądać i działać w sposób w jaki go postrzegamy.
Ważnym założeniem badawczym, jest dla mnie, patrzenie na każde zjawisko w sposób holistyczny i interdyscyplinarny. Jestem przekonany, że tylko takie podejście może prowadzić do realnych nowych odkryć.
Jestem przekonany, że wszystkie zaprezentowane przeze mnie moje teorie są prawdziwe i opisują naszą rzeczywistość (nasz wszechświat).
Jeżeli ktoś znajdzie w tych teoriach jakikolwiek błąd logiczny, będę niezmiernie wdzięczny za przesłanie takiej informacji, bo nie uważam się za nieomylnego.

Grzegorz Hoppe