Human in Universe

Dr Grzegorz Hoppe

O matematyce i liczbach

Około 10,000 lat temu pierwotny człowiek popatrzył na dłoń, potem na drugą i powstał w jego wyobraźni dziesiętny system liczbowy. To był początek matematyki opartej na błędzie ewolucji. Gdyby ten pierwotny człowiek miał 12 palców, współczesna matematyka wyglądałaby całkiem inaczej.

Choć otaczający go Wszechświat podpowiadał mu, pokazując, że w naturze podział na 10 równych części występuje niezmiernie rzadko, to on postanowił, że ilość jego palców jest ważniejsza niż reszta natury.

Ta urojona oś podziału liczb na podzielne przez 10, sprawiła, że matematycy poświęcają swój cenny czas na rozwiązywanie problemów, które realnie nie istnieją. 

Większość podziałów w naturze to podział na 6 lub 12 części. Inne podziały to ciąg Fibonacciego lub złoty podział ( liczba φ). Te ostatnie podziały to dążenie natury do liczby π. 

Jeżeli przez całe życie uważasz, że liczby są podzielne przez 10, to trudno jest Tobie zrozumieć, że całe życie się myliłeś.

Decimal number system

Tylko 10% wszystkich liczb naturalnych jest podzielna przez 10 !!!