Human in Universe

Dr Grzegorz Hoppe

Moje artykuły

 

1. Hoppe G., The Recycling Market in Poland , w: Thomé – Kozmiensky K.J. , Pelloni L., Waste Management – Volume 2, TK Verlag, Neuruppin 2011, s. 81-87

2. Cyfert Sz., Hoppe G., Społeczna i ekologiczna odpowiedzialność konsumentów jako determinanta skutecznej implementacji CSR i ECSR, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 8/2011, s. 13-21

3. Gotowska M., Hoppe G., Jakubczak A., Analiza otoczenia organizacji przedsiębiorstw branży gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce, Współczesne Zarządzanie 3/2012, s.78-85

4. Gaca J., Hoppe G., Pawlak B., Produkcja paliw alternatywnych dla cementowni , Gospodarka odpadami komunalnymi, tom VII 2011,red. Szymański K., Komitet Chemii Analitycznej PAN, Koszalin 2011, ISBN 978-83-920914-2-6 , s.63-69

5. Hoppe G., Karaszewski R., Czy władza w imię dobrych intencji może łamać zasady równości obywateli ? Kto odpowiada za poziom inflacji i co z tego wynika ?, Pieniądze i Więź ( 55 ) lato 2012, s. 132 – 137

6. Hoppe G., Zrównoważony rozwój potrzebuje nowych zasad polityki gospodarczej, Handel Wewnętrzny lipiec-sierpień 2012, tom I, s.36-45

7. Gotowska M., Hoppe G., Jakubczak A., Znaczenie otoczenia prawnego w zrównoważonym rozwoju, Handel Wewnętrzny lipiec – sierpień 2012, tom III, s.305-312

8. Gotowska M., Hoppe G., Jakubczak A., Kształtowanie odpowiedzialności społecznej młodych ludzi poprzez edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju, Handel Wewnętrzny lipiec-sierpień 2012, tom III, s.297-304

9. Gotowska M., Hoppe G., Jakubczak A., Karaszewski R., Measurement of consumers’ social responsibility, Proceedings of the Fifth International Society of Business, Economics and Ethics (ISBEE) World Congress 2012, July 11-14, 2012, Kozminski University, Warsaw, Poland, TRADITON AND NEW HORIZONS: TOWARDS THE VIRTUE OF RESPONSIBILITY, Volume I: Education, Values, Sustainability, Leadership, Corporate Responsibility, Editors: Boleslaw Rok, Julita Sokolowska, ISBN 978-8389437-50-1, Kozminski University, Warsaw, 2012, pp. 626-634

10. Hoppe G., Zanim natura wystawi nam rachunek, CR Navigator 10/2012, s. 42-51

11. Gotowska M., Hoppe G., Jakubczak A., Knowledge management for sustainable development in the area of the legal environment, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Seria: Studia i Materiały, nr 61 , ROK 2012, s.67-76

12. Hoppe G., Perspektywy rozwoju gospodarki odpadami w Polsce w nowym otoczeniu prawnym – szanse i zagrożenia, Materiały Konferencyjne II Międzynarodowej Konferencji Power of Waste 2012 – Gdynia 2012

13. Hoppe G., Rewolucja w gospodarce odpadami, Logistyka Odzysku 1/2013, s.82-85

14. Hoppe G., Karaszewski R., Odpowiedzialna konsumpcja, Logistyka Odzysku 1/2013, s.102-105

15. Hoppe G., Krytyczna analiza zmiany systemu prawnego gospodarki odpadami w Polsce, Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska vol.15, issue 1 (2013), s.69-76

16. Dudziński P., Gotowska M., Hoppe G., Jakubczak A., Karaszewski R., Metoda pomiaru społecznej i ekologicznej odpowiedzialności konsumentów, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 274 ( 2012 ), s.9-18

17. Dudziński P., Hoppe G., Karaszewski R., Model matematyczny indywidualnej społecznej odpowiedzialności, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 274 ( 2012 ), s.59-69

18. Hoppe G., Jak segregować odpady, Logistyka Odzysku 2/2013, s.16-18

19. Dudziński P., Gotowska M., Hoppe G., Jakubczak A., Karaszewski R., Obiektywna metoda pomiaru poziomu społecznej i ekologicznej odpowiedzialności konsumentów (ConSR), Ekonomia i Środowisko, 3/2013, s.272-291

20. Hoppe G., Kośny M., Michniewska K., Badanie rynku bez pudła dzięki logistyce odzysku, Logistyka Odzysku 3/2013, s.20-22

21. Hoppe G., Determinanty rozpoczęcia się nowego cyklu innowacyjnego, nazwanego „zielonym cyklem”, Logistyka Odzysku 4/2013, s.12-16

22. Gotowska M., Hoppe G., Jakubczak A., Karaszewski R., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw i konsumentów – studium przypadku, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 318 ( 2013 ), s.325-333

23. Dudziński P., Gotowska M., Hoppe G., Jakubczak A., Karaszewski R., Znaczenie społecznej odpowiedzialności konsumentów i biznesu w zrównoważonym rozwoju, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 318 ( 2013 ), s.334-342

24. Bielski I., Hoppe G., Bacior M., Specific features of the service as a springboard for developing the offer, Studies & Proceedings of polish association for knowledge management 63/2013, s.4-14

25. Hoppe G., Trzy wymiary społecznej odpowiedzialności, Współczesne uwarunkowania zarządzania środowiskiem, Jelenia Góra 2014, s.265-270

26. Hoppe G., CSR concept implementation vs. political hedonism driven by human action, Journal of Corporate Responsibility and Leadership 1/2014, s. 37-50

27. Hoppe G., Kontrowersje wokół nowego systemu gospodarki odpadami w Polsce, Global Compact Yearbook Poland 2014, s. 230-231

28. Hoppe G., Zrównoważony rozwój organizacji – tworzenie doskonałości organizacyjnej czy utopia, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 376 ( 2015 ), s.25-36

29. Hoppe G., Kilka refleksji na temat odpowiedzialnego biznesu, Logistyka Odzysku 4/2015, s.26-27

30. Hoppe G., Wszechobecna nieodpowiedzialność i chaos informacyjny, Logistyka Odzysku 1/2016, s.25-28

31. Gotowska M., Hoppe G., Karaszewski R., Współczesne trendy w innowacjach społecznych, Konsumpcja i rozwój 4/2016, s. 25 – 36

32. Hoppe G., Genetic Determinants of Human Nature and their Consistency with Human Hedonism, Journal of Corporate Responsibility and Leadership 3(4), 2016, s.27-37