Dr Grzegorz Hoppe

Dowód Hipotezy Goldbacha

PDFPobierz PDF

Przedstawiony dowód Hipotezy Goldbacha jest najlepszym potwierdzeniem, że nowa Teoria Liczb jest najbardziej poprawnym opisem liczb, ich dystrybucji i ich własności.