Dr Grzegorz Hoppe

Kiedy poznamy absolutnie wszystko, stracimy sens naszego istnienia. Kiedy poznajemy część wszystkiego, możemy stać się bardziej szczęśliwi.

Dr Grzegorz Hoppe 


Nowa Teoria Liczb:

N = [{1,2,3} ∪ 6N ∪ (6N + {3}) ∪ (6N ± {1,2})] = [{1,2,3,4,5} ᴜ 6N ᴜ (12N ± {1,2,3,4,5})]

Liczby Pierwsze, Hipoteza Goldbacha oraz Hipoteza Riemanna bez tajemnic

P = [{2,3,5} ∪ (12N ± {1,5})] \ [(12N ± {1,5}] x [(12N ± {1,5})] ∪ (30N ± {5}) ∪ (42N ± {7})]

∀ p > 103: p mod (210) ∈ {1,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47,53,59,61,67,71,73,79,83,89,97,101,103})