Dr Grzegorz Hoppe

Kiedy poznamy absolutnie wszystko,
stracimy sens naszego istnienia.
Kiedy poznajemy część wszystkiego,
możemy stać się bardziej szczęśliwi.

Dr Grzegorz Hoppe 


Nowa Teoria Liczb :    inne spojrzenie na  rozumienie istoty liczb,

Liczby Pierwsze, Hipoteza Goldbacha oraz Hipoteza Riemanna bez tajemnic

p∈ P; p > 5 : (p mod 6) ∈ {1,5}; p > 11 : (p mod 12) ∈ {1,5,7,11}; p > 23 : (p mod 24) ∈ {1,5,7,11,13,17,19,23}

P = [{2,3,5,7,11} ∪ (24N ± {1,5,7,11})] \ [[{11} ∪ (24N ± {1,5,7,11}] x [{11} ∪ (24N ± {1,5,7,11})] ∪ (30N ± {5}) ∪ (42N ± {7})]